Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), a także zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności . Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://yankees-okulary.pl/polityka-prywatnosci/

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy yankees-okulary.pl , pod adresem https://yankees-okulary.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez Blick-Punkt Henryk Makowski ul. Warszawska 5A/1 , 58500 Jelenia Góra, NIP:685-197-94-70, Regon:370741712,

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych swoich klientów (w rozumieniu RODO) jest: Blick-Punkt Henryk Makowski ul. Warszawska 5A/1 58500 Jelenia Góra

Kontakt z Administratorem na adres: [email protected]. lub telefonicznie pod numer: 75-7612762

1. Sposób zbierania i gromadzenia danych osobowych Użytkowników Sklepu

Twoje dane osobowe są przez Nas zbierane i gromadzone w następujący sposób: poprzez dobrowolne wypełnienie przez użytkownika formularzy dostępnych na stronie Sklepu internetowego a także podczas kontaktu email lub telefonicznego. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum, tj. przede wszystkim do realizacji zamówień oraz kontaktu między Sklepem internetowym a Tobą.

2. Zakres gromadzonych danych osobowych Użytkowników Sklepu

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Dokonując zamówienia podajesz następujące dane :imię i nazwisko- nazwa firmy, NIP firmy ,adres e-mail, numer telefonu , adres siedziby firmy , adres pod który ma zostać dostarczony towar .

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację, oraz złożenie zamówienia i spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Jesteśmy także administratorem Twoich danych osobowych (tj. adres email) zapisanych w systemie Newsletter .

Dane te podawane przez Ciebie całkowicie dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter” .

3. Cel i podstawa prawna zbierania danych osobowych Użytkowników Sklepu

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”),

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celach związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (w szczególności: do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”

d) w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”

e) w celu otrzymywania informacji handlowych – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się do Naszego Newsletter – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”,

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (usługa Newsletter), jak również zgoda na przetwarzanie danych osobowych celu korzystania z usługi Newsletter jest dobrowolna i może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem Twoich danych z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

W celu wycofania zgody wystarczy kliknąć link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera

4. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników Sklepu

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe w postaci :imię nazwisko – nazwa firmy , NIP ,adres siedziby firmy, do Biura Księgowego na podstawie umowy powierzenia w jedynie w zakresie i w celu w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości).

Korzystając z firmy kurierskiej przy realizacji zamówienia, przekazujemy Twoje dane (imię i nazwisko-nazwa firmy, adres, telefon wskazany jako adres dostawy) jedynie w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru.

Osoby u Nas zatrudnione zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie udzielnych upoważnień.

Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W pozostałych przypadkach zapewniamy, że nie przekazujemy ani nie odsprzedajemy Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do organizacji międzynarodowych.

5. Dostęp do danych, sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników Sklepu

W zakresie przewidzianym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. „RODO” masz prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ([email protected])

6. Okres, przez który dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przechowywane

Dane zbierane w zakresie i celach związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (w szczególności: do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy) będą przetwarzane w okresie jej obowiązywania.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe (np. z zakresu rachunkowości lub podatków) albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane dla celów marketingowych) przez okres ważności udzielonej przez Państwa zgody, tj. do czasu jej wycofania.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przez Użytkowników Sklepu

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , Generalnego Inspektora Danych sobowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

8. Bezpieczeństwo danych Użytkowników Sklepu

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych

9. Polityka PrywatnościPliki COOKIES (Ciasteczka)

W związku z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego obowiązującą od dnia 22 marca 2013 prosimy o zapoznanie się z naszą podstroną informującą o stosowaniu przez nasz serwis plików cookies /polityka-cookies/.